จดหมายเปิดผนึกฉบับแปลภาษาไทยและการสอบสวนเรื่อง “The Exodus Road”

ข้อความนี้แปลจากจดหมายเปิดผนึกของอดีตพนักงานและอดีตอาสาสมัครที่ทำงานให้กับ The Exodus Road องค์กรนี้ถูกสอบสวนโดย FBI เกี่ยวกับการผิดจริยธรรมและการกระทำที่ไม่ถูกกฏหมาย พวกเขายังคงสร้างปัญหาเพื่อผลประโยชน์ของตนเองในประเทศไทย  การทำให้ผู้บริสุทธิ์ติดคุกโดยปราศจากจริยธรรม ทำให้ประเทศไทยขายหน้า Matt Parker และ Laura Parker เจ้าของ/กรรมการผู้จัดการอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย   บทความนี้มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง นี่คือลิงค์ (ลิงค์เว็บไซต์) ของแหล่งข่าวที่ลงชื่อร่วมกันโดยอดีตพนักงาน พยาน และเจ้าขององค์กรการกุศล มากกว่า 30 คน  Matt และ Laura มีรายรับ 9.9 ล้านบาทต่อปีและอาศัยอยู่ในประเทศไทย พวกเขาพบหรือสร้างเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่อายุต่ำกว่ากำหนดในบาร์ พวกเขาไม่แจ้งนักธุรกิจ แต่พวกเขาไปแจ้งตำรวจที่กรุงเทพฯ ให้มาจับเจ้าของธุรกิจ แม้พวกเขาจะรู้ว่าเด็กผู้หญิงพวกนั้นใช้บัตรประชาชนของเพื่อนที่อายุมากกว่ามาสมัครงานก็ตาม พวกเขาไม่ช่วยเด็กผู้หญิงพวกนั้นหรือไม่แม้แต่จะช่วยดูแลอย่างที่เขาพูด

Laura Parker and Matt Parker
Laura Parker and Matt Parker

บทความต้นฉบับ

https://theexodusroadopenletter.medium.com/this-open-letter-regarding-the-exodus-road-ter-and-the-actions-of-ter-ceo-matt-parker-and-5fbb3e963455

จุดเริ่มต้นของบทความแปลด้านล่าง
_______________________

This open letter regarding The Exodus Road (TER) and the actions of TER CEO Matt Parker and President Laura Parker is in response to information brought to light by members of the anti-trafficking community both in Thailand and the United States. The following is the culmination of a year-long process involving conversations among former TER employees, consultations with attorneys and the FBI, and the intentional assembly of details representing the accounts of the undersigned. It is our collective belief that, as Elie Wiesel insisted, “We must always take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim.” We refuse to be complicit in any future abuse and will not remain silent about what has already taken place.

จดหมายเปิดผนึกฉบับนี้กล่าวถึงองค์กรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ The Exodus Road (TER) และการกระทำของประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กร Matt Parker และประธานองค์กร Laura Parker ซึ่งเป็นการอ้างอิงข้อมูลจากสมาชิกในองค์กรเอง ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา 

ข้อความต่อไปนี้คือผลสรุปของกระบวนการสอบสวนที่ใช้ระยะเวลาหนึ่งปี ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบทสนทนาระหว่างอดีตพนักงานของ TER และ FBI ซึ่งเผยแพร่เพื่อสะท้อนถึงคำให้การของบุคคลที่ถูกสอบสวนโดยแท้จริง โดยเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งตามที่ Elie Wiesel ได้กล่าวไว้ว่า “เราต้องเลือกฝ่ายเสมอ การเป็นกลางจะช่วยเหลือผู้ที่กดขี่เท่านั้น ไม่เคยช่วยเหลือผู้ถูกกดขี่” เราปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการละเมิดใด ๆ ในอนาคตและจะไม่นิ่งเฉยกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว

The following information provided, spanning from 2014 to 2020, while not exhaustive, points to two significant patterns requiring accountability: sexual misconduct and financial misconduct.

ข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับเหตการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด แต่จะชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่สำคัญสองอย่าง ที่ต้องมีผู้รับผิดชอบ ได้แก่ การกระทำที่มีการล่วงละเมิดทางเพศ และการกระทำทางการเงินที่ไม่เป็นธรรม

The most egregious event took place in August 2017 on a TER staff retreat in Thailand where two senior staff, Joe Hayes and Alex Saxby, drugged and then sexually assaulted an unconscious TER employee. A third TER employee, Todd Andrews, actively recorded the event on his cell phone. Months later, Andrews informed Matt Parker of the evidence. Parker convinced Andrews not to show the footage to the victim due to the negative consequences it would bring upon the organization. Andrews agreed to conceal the evidence from the victim, but changed his mind the day before the victim was to leave the country. Andrews then showed the evidence to the victim, who, as a result of having been drugged, was not aware the assault had taken place until viewing the footage. One month later, the victim traveled back to Thailand in order to file a report with the Thai police. This staff retreat where the assault took place was funded by donor dollars.

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ในที่ประชุมของพนักงาน TER ในประเทศไทย โดยนักวิจัยสองคน คือ Joe Hayes และ Alex Saxby ได้วางยานอนหลับและทำการทารุณกรรมทางเพศกับพนักงาน TER คนหนึ่ง โดยที่เธอไม่รู้สึกตัว นอกจากนี้ พนักงาน TER คนที่สามคือ Todd Andrews ยังบันทึกวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวไว้บนมือถือของเขาอีกด้วย ซึ่งหลังจากผ่านไปหลายเดือน Andrews ได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กร Matt Parker ทราบเรื่องวิดีโอนี้ แต่ Parker กลับโน้มน้าวให้ Andrews ไม่แสดงวิดีโอให้เหยื่อดู เนื่องจากเกรงกลัวต่อผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร โดย Andrews เห็นด้วยที่จะปิดบังหลักฐานจากเหยื่อ แต่กลับเปลี่ยนใจในวันก่อนที่เหยื่อจะเดินทางออกนอกประเทศ Andrews จึงแสดงหลักฐานให้เหยื่อเห็น ซึ่งเหยื่อไม่เคยรู้มาก่อนว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับตนเนื่องจากถูกวางยาสลบ หนึ่งเดือนหลังจากนั้น เธอจึงเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อแจ้งความกับตำรวจในท้องที่ ซึ่งจากรายงาน การประชุมดังกล่าวที่เกิดการล่วงละเมิดทางเพศได้รับการสนับสนุนจากเงินบริจาคขององกรค์ TER 

และอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เจ้าหน้าที่อาวุโสรายดังกล่าวได้ทำออรัลเซ็กส์กับผู้หญิงไทยอีกคน ก็ถูกบันทึกวิดีโอไว้โดย Andrews และเกิดขึ้น ณ ที่ประชุมข้างต้นเช่นกัน

At the same staff retreat, Andrews recorded the aforementioned senior staff receiving oral sex from Thai women. This too was paid for by donor dollars.

To be clear, TER is an anti-trafficking organization whose website tagline reads, “Sons and daughters will be trafficked tonight: bought, sold, abused and enslaved” yet they have actively participated in the purchase and abuse of Thai women, thereby victimizing the very people they claim to protect.

เพื่อความชัดเจน TER เป็นองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ซึ่งมีคำขวัญบนเว็บไซต์ว่า “ในค่ำคืนนี้ เด็กชายและเด็กหญิงกำลังถูกค้ามนุษย์: ซื้อขาย ทารุณกรรม และกดขี่” แต่พวกเขาเองกลับมีส่วนร่วมในการค้าผู้หญิงไทย และหาประโยชน์จากคนจำนวนมากที่พวกเขาอ้างว่าจะปกป้อง

Hayes was allegedly fired in January 2018 as a result of the evidence. However, prior to January 2020, he had been rehired and promoted to Director of Global Operations for TER. This position is funded by donor dollars.

โดยถึงแม้ว่านาย Hayes ที่ถูกกล่าวหาจะถูกไล่ออกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 แต่อย่างไรก็ตาม เขากลับได้รับการว่าจ้างใหม่ให้กลับเข้ามาทำงานในองกรค์ TER ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 และได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ TER ที่ได้รับทุนจากผู้บริจาคขององกรค์อีกด้วย 

Saxby was also allegedly fired in January 2018 as a result of the evidence. His current whereabouts are unknown. His position was funded by donor dollars.

ส่วนนาย Saxby นั้นได้ถูกไล่ออกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 โดยจำนนต่อหลักฐาน ซึ่งที่อยู่ปัจจุบันของเขาไม่เป็นที่แน่ชัด

Andrews was promoted to Director of Delta Ops. This position is funded by donor dollars.

ส่วนนาย Andrews  ก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดลต้าเช่นกัน โดย ตำแหน่งนี้ได้รับทุนจากผู้บริจาคของ TER ด้วย

In addition to the events outlined above, a culture of sexually violent, explicit language and sexually inappropriate behavior had already been established by leadership in the workplace and on investigative deployments. In fact, in November 2017, Hayes was reported to TER executive leadership and to the board of directors for sexual misconduct in the workplace. A subsequent “internal investigation” was conducted, but corroborating witnesses were never questioned and no known disciplinary action against Hayes was taken. Soon after, the staff member who filed the report against Hayes was terminated.

นอกเหนือจากเหตุการณ์ที่ระบุไว้ข้างต้น ปัญหาเรื่องความรุนแรงทางเพศ การใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศ ก็เกิดขึ้นเช่นกันในสถานที่ทำงานของ TER โดยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นาย Hayes ได้ถูกรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงของ TER และคณะกรรมการบริหารเรื่องการประพฤติผิดทางเพศในที่ทำงานของเขา ซึ่งต่อมามีการดำเนินการ “สอบสวนภายใน” เกิดขึ้น แต่พยานที่แจ้งรายงานกลับไม่เคยถูกซักถาม และไม่มีการลงโทษทางวินัยกับนาย Hayes เลย หลังจากนั้นไม่นาน พนักงานที่ยื่นรายงานต่อนาย Hayes ก็ถูกเลิกจ้างไป

Alongside serious reports of sexual misconduct, there are equally serious reports of maligning Thai staff to cover up financial misconduct.

นอกเหนือจากรายงานการประพฤติผิดทางเพศที่ร้ายแรงนี้แล้ว นาย Hayes ยังถูกรายงานเรื่องการให้ร้ายเจ้าหน้าที่ในประเทศไทย เพื่อปกปิดการประพฤติมิชอบทางการเงินในองค์กร TER อีกด้วย

The Thai Country Director for TER (2018–2019) strongly objected to the unethical rehiring and promotion of Hayes for fear she would have to work closely with a man who had been reported for sexual misconduct and fired for sexual assault. Yet, expressly ignoring her concerns, Hayes was rehired and promoted to a position of authority over her. She was forced to report to him directly and was threatened that any resistance to his leadership would be considered insubordination.

ซึ่งหลังจากจะมีการพิจารณาจ้างนาย Hayes กลับเข้ามาในองค์กร ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยของ TER รายหนึ่งระหว่างปีพ.ศ. 2561  ถึง 2562 ได้ลุกขึ้นคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการตัดสินใจนี้ เนื่องจากเธอกลัวว่าจะต้องทำงานใกล้ชิดกับชายที่มีการประพฤติผิดทางเพศ และถูกไล่ออกในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ อย่างไรก็ตาม องค์กร TER กลับไม่สนใจความกังวลของเธอ และยังเลื่อนตำแหน่งของนาย Hayes ให้มาเป็นผู้มีอำนาจเหนือเธออีกด้วย โดยผู้อำนวยการประจำประเทศไทยรายนี้ได้ถูกบังคับให้รายงานต่อเขาโดยตรง และถูกขู่ว่าการต่อต้านความเป็นผู้นำของเขาจะถูกพิจารณาว่าการดื้อรั้น

This same woman courageously raised concerns and vocally challenged financial misconduct within the organization. These concerns included embezzlement and forged signatures by TER staff as well as false budget reporting and unethical auditing practices by Matt Parker. She was blamed for insubordination, quickly terminated, had her wages withheld, and was met with legal action by Matt Parker in Thai court. She feared for her safety and checked herself into a hotel after Thai co-workers informed her they had been instructed to remove financial documents from the office and that Matt Parker attempted to break into a locked office where she had stored the financial documentation.

ถึงอย่างนั้น ผู้หญิงคนเดียวกันนี้ได้ท้าทายการประพฤติมิชอบทางการเงินภายในองค์กรอย่างกล้าหาญ โดยเธอได้ยกข้อกังวลต่าง ๆ เช่นการยักยอกเงินและการปลอมแปลงลายเซ็นโดยเจ้าหน้าที่ของ TER ขึ้นมา เช่นเดียวกับการรายงานงบประมาณที่เป็นเท็จ และแนวทางการตรวจสอบที่ผิดจรรยาบรรณโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กรอย่างนาย Matt Parker อีกด้วย ซึ่งหลังจากนั้นไม่นาน ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยรายนี้ก็ถูกตำหนิว่าดื้อรั้น และถูกเลิกจ้างอย่างรวดเร็ว แถมยังถูกระงับค่าจ้าง และถูกนาย Matt Parker ดำเนินคดีทางกฎหมายในศาลประเทศไทย เนื่องด้วยความกลัวต่อความปลอดภัยในชีวิตของเธอ อดีตผู้อำนวยการรายนี้จึงตัดสินใจเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งเธอก็ได้รับรู้จากอดีตเพื่อนร่วมงานชาวไทยอีกด้วยว่าพวกเขาได้รับคำสั่งให้นำเอกสารทางการเงินออกจากสำนักงานทั้งหมด และนาย Matt Parker ก็พยายามบุกเข้าไปในห้องซึ่งเธอเก็บหลักฐานเอกสารทางการเงินที่รวบรวมไว้อีกด้วย 

The Thai court found in favor of the Country Director and determined there was, in fact, conspiracy to terminate committed by Matt Parker, and ordered TER to pay her severance.

ในเวลาต่อมา ศาลไทยตัดสินให้ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยรายนี้ชนะคดี โดยตรวจพบว่ามีขบวนการในองค์กร TER ที่พยายามทำให้เธอถูกไล่ออก ท้ายที่สุด ศาลได้สั่งให้นาย Matt Parker และ TER ต้องจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างให้กับเธอ

Matt Parker and Laura Parker are known for using the phrase “pull back the curtain” to describe their methods of exposing people to the realities of sex-trafficking in Thailand. The time has come to pull back the curtain on the patterns of behavior, the abusive and illegal actions/events experienced by former employees/volunteers, and the complicity that has allowed it all to continue.

Matt Parker และ Laura Parker มักใช้วลี “เปิดโปงความจริง (pull back the curtain)” เพื่ออธิบายวิธีการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ถึงเวลาแล้วที่ต้อง “เปิดโปงความจริง” เกี่ยวกับการกระทำและเหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิและผิดกฏหมาย ที่พวกเขาเองนั้นเคยทำกับอดีตพนักงานและอาสาสมัครของพวกเขา

Established patterns of abuse include, but are not limited to:

การกระทำต่อไปนี้มีลักษณะการละเมิดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

Interpersonal:

ระดับบุคคล:

 • Most concerning are the racist and sexist comments made by leadership to and against male and female Thai employees which serve to maintain the dominant power structure, “chain of command”, in place. This includes repeated racist comments toward Thai staff in reference to work ethic, trustworthiness, money handling, and sexual identity.
 • การเหยียดหยามทางเชื้อชาติและเพศที่ผู้บริหารทั้งสองกระทำต่อพนักงานชาวไทยทั้งชายและหญิง เพื่อรักษาโครงสร้างอำนาจสูงสุด รวมถึงการใช้คำหยาบคายเกี่ยวกับเชื้อชาติต่อพนักงานชาวไทยในเรื่องจรรยาบรรณในการทำงาน ความน่าเชื่อถือ การจัดการเงิน และอัตลักษณ์ทางเพศ
 • Specifically, a female employee reported being reprimanded and racially fetishized by Matt Parker in a professional setting when told to “be a good, submissive Thai girl — seen and not heard”.
 • พนักงานหญิงรายหนึ่งรายงานว่าได้รับการตักเตือนจากนาย Matt Parker ให้เป็น “สาวไทยที่เชื่อฟังเพียงอย่างเดียวและร่าเริงให้น้อยลง” ในขณะทำงาน
 • In fundraising settings, Matt Parker has been known among his own investigators for embellishing rescue stories to create more emotive experiences which manipulate donors and encourage larger donations.
 • ในการระดมทุน นาย Matt Parker มักสร้างเรื่องราวการช่วยชีวิตผู้คนเพื่อเอาใจคนบริจาคและกระตุ้นให้พวกเขาบริจาคเงินมากขึ้น
 • Matt and Laura Parker consistently withhold information and restrict communication among staff members to keep employees disconnected and to maintain control of their brand narrative.
 •  นาย Matt Parker และนาง Laura Parker มักจำกัดการสื่อสารในหมู่ลูกจ้างเพื่อให้พวกเขาแยกตัวออกจากกัน เพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร 
 • Gaslighting is common practice when TER fails to uphold their end of an agreement both with employees and fellow organizations. This is followed by deflecting blame and claiming they’ve “been burned”. This phrase has been repeated with such frequency that multiple organizations in Thailand no longer partner with TER for precisely this reason.

การทำให้อีกฝ่ายสับสนกับความเป็นจริง คือเทคนิคที่ TER มักใช้เมื่อพวกเขาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญากับพนักงานและองค์กรคู่ค้าอื่น ๆ โดยพวกเขามักหลีกเลี่ยงความผิดและอ้างว่าพวกเขาต่างหากที่ “ได้รับผลกระทบ” ซึ่งการกระทำนี้เป็นเหตุผลหลักที่หลายองค์กรในประเทศไทยไม่ต้องการร่วมงานกับ TER 

Physical:

ระดับร่างกาย:

 • On deployments funded by donor dollars, sexualized interaction with young women and girls in bars/brothels often goes beyond the scope of gathering intelligence and is justified under the guise of “being undercover”. This behavior includes lap dances and the giving and receiving of sexual touching.
 • ในการปฏิบัติงานภาคสนามที่ได้รับทุนจากผู้บริจาค บุคคลากรใน TER มักมีปฏิสัมพันธ์ที่มีลักษณะล่อแหลมกับผู้หญิงในบาร์และแหล่งค้าประเวณีซึ่งเกินขอบเขตของการเก็บข้อมูลอยู่เสมอ โดยพวกเขามักอ้างว่าเป็นการ “สวมบทบาท” พฤติกรรมเหล่านี้รวมถึงการให้ผู้หญิงมาเล้าโลมบนตักและการแลกเปลี่ยนการสัมผัสทางเพศทั้งในรูปแบบของการให้และรับ
 • One female investigator reported Matt Parker insisted she pose as his girlfriend during an investigation, repeatedly touching her inappropriately as part of “her role”. This same investigator was later intimidated by Laura Parker into resigning.
 • นักสืบหญิงรายหนึ่งใน TER รายงานว่านาย Matt Parker บังคับให้เธอปลอมตัวป็นแฟนของเขาในระหว่างการสืบสวน และทำการสัมผัสตัวเธออย่างซ้ำๆ อย่างไม่เหมาะสมโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของ “บทบาทของเธอ” ซึ่งหลังจากนั้น นักสืบหญิงรายนี้ก็ถูกนาง Laura Parker ข่มขู่ให้ลาออกจากงาน
 • Volunteers and investigators are trained by Matt Parker and other leaders to allow sexual touching as an investigative tactic that is both unnecessary and abusive. Male investigators and volunteers are pressured to engage, and the few who refuse are mocked and harassed by leadership.
 • อาสาสมัครและนักสืบในองค์กรได้รับการฝึกอบรมจากนาย Matt Parker และผู้นำคนอื่น ๆ ให้เคยชินกับการถูกสัมผัสร่างกายโดยอ้างว่าป็นกลยุทธ์ในการสอบสวน ในส่วนของนักสืบและอาสาสมัครเพศชาย พวกเขาจะถูกกดดันโดยนาย Matt Parker ให้เข้าร่วมในการฝึกนี้ โดยผู้ที่ปฏิเสธจะถูกตำหนิและกลั่นแกล้ง
 • The practice of touring volunteers, potential donors, and well-connected bloggers through red-lights districts for shock value re-exploits the very people TER claims to protect.
 • การนำอาสาสมัคร ผู้ประสงค์บริจาค และบล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงไปเที่ยวในเขตที่มีการค้าประเวณีเพื่อสร้างความตื่นเต้น เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและเป็นการล่วงละเมิดบุคคลที่ TER อ้างว่าจะปกป้อง
 • The practice of using donor dollars to attend sex shows where no active investigation work is being done, to receive private, in-room massages where no active investigation work is being done, and to frequent brothels where no active investigation work is being done is re-exploitation of the boys, girls, and women made vulnerable in those settings as well as a gross misuse of the funds entrusted to them by so many donors who give generously and faithfully.
 • การใช้เงินบริจาคเพื่อเข้าชมการแสดงทางเพศโดยไม่ได้ทำไปเพื่อการสืบสวน การใช้บริการนวดตัวในห้องที่ไม่มีการสืบสวน หรือการเข้าไปในบ่อนที่มีการค้าประเวณีโดยไม่ได้ทำไปเพื่อการสืบสวน เป็นการล่วงละเมิดต่อเด็กและผู้หญิงที่ต้องจำยอมอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ และเป็นการใช้เงินที่ผู้บริจาคให้มาด้วยความเชื่อมั่นไปอย่างไร้ความเหมาะสม

Organizational:

ระดับองค์กร:

 • The claim of in-country partnership and empowering Thai nationals amounts to mere tokenism when positions of actual power within the organization are consistently held by white, American employees, and laws of the host country are not honored.
 • การอ้างถึงการร่วมงานระหว่างประเทศ และการส่งเสริมพลเมืองไทยในองค์กร TER เป็นเพียงการอ้างลอย ๆ เพราะตำแหน่งที่มีอำนาจจริง ๆ ในองค์กรยังคงถูกครอบงำโดยพนักงานผู้เป็นคนขาว และผู้มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ TER ยังไม่เคารพกฎหมายของประเทศที่เป็นเจ้าภาพอย่างประเทศไทยอีกด้วย
 • Retaining Thai staff who submit to organizational rules and culture, but terminating Thai staff who question organizational rules and culture, is not a partnership, nor is it empowering.
 • การเก็บพนักงานชาวไทยที่ไม่โต้แย้งมาตรฐานและวัฒนธรรมขององค์กร แต่สิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานที่สงสัยเกี่ยวกับกฎระเบียบและวัฒนธรรมขององค์กร ไม่ใช่การร่วมมือ และไม่ใช่การส่งเสริมพลเมือง
 • The abuse of power by using non-disclosure agreements (NDAs), in conjunction with withholding wages from exiting employees who have raised concerns or reported misconduct, is pervasive. NDAs are initially introduced to protect sensitive investigative information, but instead are wielded as a weapon of silence to protect leaders from being held accountable for their actions.

การใช้ข้อตกลงไม่เปิดเผย (Non-Disclosure Agreements, NDAs) ร่วมกับการปฏิเสธการจ่ายค่าจ้างแก่พนักงานที่ลาออกหลังเรียกร้องหรือรายงานความไม่เป็นธรรมในองค์กร เป็นเทคนิคที่ TER มักใช้มาโดยตลอด โดยข้อตกลงไม่เปิดเผยเริ่มแรกถูกใช้เพื่อปกป้องข้อมูลสืบสวนที่ละเอียดอ่อน แต่จากนั้นก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปิดปากเพื่อปกป้องผู้นำจากการรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง

 • Multiple former employees, Thai and expatriate, have feared for their safety upon leaving TER. This speaks to the dysfunction and threats used against them.
 • อดีตพนักงานหลายคนของ TER ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างกังวัลเรื่องความปลอดภัยของตนเมื่อออกจาก TER ซึ่งนี้แสดงถึงความผิดปกติ และอาจรวมถึงการใช้วิธีการข่มขู่ด้วย

These patterns and events have led to the following actions:

เหตุการณ์และการกระทำที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุให้มีการดำเนินการต่อไปดังนี้:

 • FBI inquiry and source interviews concerning the internal operations of TER
 • การสืบสวนของ FBI และการสัมภาษณ์ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานภายในของ TER
 • Formal report of sexual misconduct filed with TER leadership and board of directors
 • รายงานการกระทำผิดทางเพศอย่างเป็นทางการที่ยื่นฟ้องผู้บริหารและคณะกรรมการของ TER
 • Formal report of sexual assault filed with Thai Police
 • การแจ้งความอย่างเป็นทางการกับตำรวจไทยข้อหากระทำชำเราทางเพศ
 • Thai court case ruling in favor of the Thai Country Director
 • การพิพากษาของศาลไทยที่ตัดสินให้ผู้อำนวยการหญิงประจำประเทศไทยเป็นผู้ชนะคดี
 • Accounts of misconduct shared publicly and among former employees/volunteers
 • การเปิดเผยรายละเอียดเรื่องการกระทำผิดของ TER ต่อสาธารณะและระหว่างอดีตพนักงานและอาสาสมัคร
 • This open letter
 • จดหมายเปิดผนึกฉบับนี้

This open letter is necessary due to the complicit behavior of the TER Board of Directors and *supporting churches and businesses who have enabled abuse of power to continue and donor dollars to be misused. Who knew and when did they know?

จดหมายเปิดผนึกฉบับนี้มีความจำเป็นเนื่องจากคณะกรรมการบริหารของ TER โบสถ์และบริษัทต่าง ๆ พยายามช่วยเหลือผู้กระทำความผิดให้ใช้เงินบริจาคทำในสิ่งที่ผิดต่อไป ถึงบัดนี้ ใครบ้างล่ะที่ทราบเรื่องนี้ และพวกเขาจัดการกับมันอย่างไร?

 • TER’s Board received the formal report of sexual misconduct in November 2017 and conducted an “internal investigation” where no corroborating witnesses were ever interviewed, and the employee who filed the report was subsequently terminated.
 • คณะผู้บริหารของ TER ได้รับรายงานการล่วงละเมิดทางเพศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และได้ดำเนินการ “สอบสวนภายใน” โดยไม่มีการสอบถามพยาน และพนักงานที่ส่งรายงานก็ถูกสิ้นสุดการจ้างงานในที่สุด
 • In early 2018, TER Board member Matt Stowell was implored by a concerned party via email to speak with the sexual assault victim after the assault had been reported. Stowell refused and acknowledged via email that the Board knew about the report of sexual assault and stated that the Board took a vote deciding NOT to share the evidence with the victim.
 • ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 สมาชิกคณะผู้บริหารของ TER นายแมตต์ สโตเวลล์ได้รับคำขอจากผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีผ่านทางอีเมล ให้พูดคุยกับเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศหลังจากที่มีรายงานถึงเหตุการณ์นั้น แต่นายแมตต์ สโตเวลล์ปฏิเสธและได้รับทราบผ่านทางอีเมลว่าคณะกรรมการทราบถึงรายงานการละเมิดทางเพศดังกล่าวแล้วและได้ข้อตกลงว่าจะไม่เปิดเผยหลักฐานให้เหยื่อทราบ
 • TER’s attorney in Thailand attempted to convince the assault victim not to report the assault. TER’s attorney in the U.S. threatened the assault victim with legal prosecution.
 • ทนายความของ TER ในประเทศไทยพยายามโน้มน้าวเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดไม่ให้เข้าแจ้งความ และทนายความของ TER ในสหรัฐฯก็ข่มขู่จะดำเนินคดีกับเหยื่ออีกด้วย

Truth is often covered up in the name of “good work being done”, but good work ceases to be good when abusive impact outweighs good intentions.

ความจริงบ่อยครั้งมักถูกกลบเกลื่อนด้วย “การทำความดี” แต่การทำความดีนั้นไม่มีความหมายเมื่อผลที่เกิดขึ้นสร้างผลเสียต่อผู้อื่น

If your work knowingly places sexual offenders in positions of power, it is not good work.

หากการกระทำของคุณเป็นการมอบอำนาจกับบุคคลที่มีประวัติความผิดทางเพศ การกระทำนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ผิด

If your work perpetuates the sexual abuse it claims to prevent, it is not good work.

หากการกระทำของคุณเป็นการทำให้การล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นต่อไป  การกระทำนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ผิด

If your work re-exploits the people it claims to protect, it is not good work.

หากการกระทำของคุณเป็นการเอารัดเอาเปรียบบุคคลที่คุณอ้างว่าจะปกป้อง การกระทำนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ผิด

If your work dishonors those in whose country you are a guest, it is not good work.

หากการกระทำของคุณไม่เคารพต่อบุคคลในประเทศเจ้าบ้าน การกระทำนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ผิด

If your work conceals financial misconduct and the misuse of donor dollars, it is not good work.

หากการกระทำของคุณพยายามซ่อนการทุจริตทางการเงินและการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมของเงินบริจาคงาน การกระทำนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ผิด

If your work creates a culture of silence and fear and leaves a trail of destruction and shattered lives in its wake, it is not good work.

หากการกระทำของคุณพยายามปิดปากผู้อื่นด้วยความกลัวและทำลายชีวิตของผู้อื่น การกระทำนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ผิด

As co-signers of this letter, we are comprised of those who have lived in Thailand and those who live in the U.S., those who have worked for and those who have volunteered for The Exodus Road, those who have raised money for and promoted the work of the organization, those who have had professional contact with TER within the anti-trafficking sector, those who have experienced and/or witnessed the patterns of behavior exhibited by Matt and Laura Parker, as well as those who have linked arms with and supported the survivors of TER’s toxic culture.

ในฐานะผู้ร่วมลงนามในจดหมายนี้ เราประกอบด้วยคนที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยและคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ คนที่ทำงานหรือทำกิจกรรมอาสาให้กับ The Exodus Road คนที่ระดมทุนหรือสนับสนุนการทำงานขององค์กร คนที่เคยมีส่วนกับ The Exodus Road  ในส่วนงานป้องกันการค้ามนุษย์ คนที่เคยมีประสบการณ์หรือเห็นพฤติกรรมของนาย Matt Parker และ นาง Laura Parker รวมทั้งคนที่เคยช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรมองค์กรของ The Exodus Road

Integrity matters, both at the individual and the organizational level, and we honor the work done ethically and compassionately by so many anti-trafficking organizations. Therefore, our goal is to expose the reprehensible, unethical practices of one organization, The Exodus Road, in order to protect the integrity of the good, ethical work being done in this sector and to stop the cycle of sexual and financial misconduct done at the hands of TER that has harmed so many.

ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญทั้งในระดับบุคคลและองค์กร เรายกย่ององค์กรป้องกันการค้ามนุษย์ที่ดำเนินการอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถืออยู่ในขณะนี้ เป้าหมายของเราคือการเปิดเผยการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมและไม่เคารพจริยธรรมขององค์กร The Exodus Road เพื่อปกป้องความซื่อสัตย์และสิ่งที่ดีงามขององค์กรป้องกันการค้ามนุษย์อื่น ๆ รวมถึงหยุดวงจรการล่วงละเมิดเพศและการใช้จ่ายเงินบริจาคไปอย่างผิด ๆ ที่เกิดขึ้นที่ใน TER ซึ่งทำให้คนมากมายต้องเจ็บปวด

We refuse to be silent about what we know.

เราปฏิเสธที่จะปิดปากเงียบในสิ่งที่เรารู้

We refuse to be complicit in further harm.

เราปฏิเสธที่จะเป็นส่วนร่วมในการสร้างความเสียหายต่อไป

We are committed to our own healing from what has been done to us and to our own flourishing.

เรามุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูตนเองจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราและอนาคตของเรา

This requires a reckoning.

เรื่องที่กล่าวมาต้องได้รับการรับรู้โดยทั่วกัน

ผู้ร่วมลงนาม

If you have additional information or a personal account pertaining to this open letter please contact us at teropenletterinfo@gmail.com.

หากคุณมีข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่ teropenletterinfo@gmail.com

If after reading this article, you would like to add your name in testament of your own experience or in support as a witness to the experience of another, please do so by creating an account with your “co-sign” in the comments.